C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Local de lloguer per a festes privades

Situació: C/ Bruc 77 08203 SABADELL
Data: Febrer del 2015
Nom comercial: PARK & PARTY

TASQUES REALITZADES 


Aspecte previ de la nau

Els promotors buscaven un local en una zona admesa i en la qual fos possible la separació de dos ambients diferents, amb les dimensions adequades per poder instal·lar-hi un inflable, un mini camp de futbol i una piscina de boles. Es tracta d'un local de 320 metres quadrats situat en una nau industrial

Assessorament en la cerca del local 


S'ha assessorat en la idoneïtat i possibilitats dels diferents locals visitats.

Projecte, tramitació de la llicència d'obres i direcció d'obra 


S'ha realitzat el projecte d'obra establint la correcte ubicació dels lavabos, zones comunes, entrades i sortides d'emergència, instal·lacions d'aigua, electricitat i climatització. S'ha tramitat i gestionat la documentació necessària per la sol·licitud de llicència d'obres menors i el pagament de la taxa corresponent justificant el cost real de l'obra a executar per minimitzar l'import de la taxa.
S'ha realitzat la direcció de l'obra i coordinat els diferents industrials.

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. Per tant es va realitzar el projecte, el seguiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat


Es tracta d’una activitat recreativa. S'ha tramitat la comunicació prèvia d'obertura.
Mini camp de futbol 
Aspecte final
Aspecte final