C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Legalitzacions

Algunes instal·lacions sotmeses a reglaments concrets necessiten l'aprovació per part dels organismes competents.

A DELTA enginyers l'objectiu final és l'aprovació de les instal·lacions per part dels organismes competents que permetrà, un cop visats els certificats finals en el Col·legi professional corresponent, obtenir les Actes de Posada en Marxa i les connexions i/o subministraments de les companyies subministradores de fluids o energies.

Metodologia de Treball

ESTUDI PREVI DE L'INSTALACIÓ
S'identifiquen totes les instal·lacions que són susceptibles de ésser legalitzades. Es demanen informes als organismes competents.

PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ
En cas d'ésser necessari es realitzaria un projecte executiu de la instal·lació per tal d'assegurar que aquesta es realitzi segons la Reglamentació Vigent.

SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ D'INDUSTRIALS
Es donarà suport a la propietat en la recerca de instal·ladors i/o constructors i en la comparació d'ofertes.

SEGUIMENT DE L'OBRA
Seguiment i direcció dels treballs. Estudi de replantejaments.

PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Preparació de la documentació necessària degudament visada en el Col·legi professional corresponent, per justificar el compliment de les normatives vigents.