C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Permisos d´obertura

DELTA Enginyers l'objectiu és obtenir els permisos necessaris per legitimar les activitats que es realitzin en un determinat establiment.

Metodologia de Treball

ANÀLISIS DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Aquesta serà en funció de la classificació de l'activitat i de les Ordenances vigents en cada municipi.

ESTUDI DE LES NORMES I REGLAMENTS APLICABLES A L'ACTIVITAT
Defensa dels interessos del client davant els organismes competents en aquells casos en que les normes o reglament tinguin distintes interpretacions.

TREBALL DE CAMP I REDACCIÓ DEL PROJECTE
  • Aixecament de plànols.
  • Descripció de les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i auxiliars, l'energia i els productes.
  • Les emissions de la instal·lació en l'aire, l'aigua i el sol. Tècniques de prevenció i reducció de les emissions.
  • Compliment de la legislació sectorial
  • Prevenció d'incendis, accidents i protecció de la salut.
  • Compatibilitat de l'activitat amb el projecte urbanístic.
  • Altres tipus de documentació determinada per Reglament.