C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Restaurant SABOR MI SUSHI (CC Màgic BADALONA)

Situació: CC Màgic BADALONA local A11b (C/ Concordia nº 1)
Data: Març 2016
Nom comercial: SABOR MI SUSHI

Sabor Mi Sushi
Interior del local

TASQUES REALITZADES 

El local disposa de 120 metres quadrats i 30 de terrassa i es troba dins de les instal·lacions del Centre comercial Màgic BADALONA.

Gestions i enllaç tècnic amb el centre comercial 


S'ha tramitat i gestionat la documentació necessària requerida per el centre comercial, tal com la tramitació de la llicència d'obres i la coordinació de Seguretat i Salut.

Direcció d'obra


S'ha realitzat la direcció de l'obra amb especial cura en el compliment de les normes tècniques exigides per el centre comercial.
  • S'ha instal·lat doble xarxa de ruixadors i detectors connectats al sistema general del centre.
  • Extinció automàtica a les campanes
  • Megafonia connectada al sistema d'avisos general
  • Climatització alimentada per la xarxa pròpia del centre
  • Producció d'aigua calenta sanitària mitjançant l'aprofitament de l'aigua calenta de les plaques solars
  • Instal·lació de gas, ventilacions i sistema automàtic de tancament de l'alimentació general.

Instal·lació elèctrica


En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. Per tant es va realitzar el projecte, el seguiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat


Es tracta d’una activitat recreativa. S'ha tramitat la comunicació davant de l'ajuntament.