C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte d'instal·lacions d'un habitatge unifamiliar aïllat al districte de Sant Gervasi a Barcelona

Façana de l'edifici
ARQUITECTES: Ivan Llach Juny i Ignasi Blanxart Raventós
INICI DEL PROJECTE: Gener del 2009 
OBRA FINALITZADA: Desembre del 2011

CARACTERÍSTIQUES:
És tracta d'un edifici amb Planta Soterrani, baixa i 3 plantes pis de 132 metres quadrats cada una, plantejat com a un únic habitatge però amb possibilitat de separar-se en tres habitatges a nivell de subministres i instal·lacions.

TASQUES EXECUTADES:
S'han projectat les instal·lacions de 
Coberta de l'edifici
-Fontaneria
-Sanejament
-Telecomunicacions
-Ventilació
-Climatització
-Energia Solar
-Electricitat
-Instal·lacions contraincendis

S'han tramitat els expedients de:
-Legalització de la instal·lació de climatització
-Tramitació de la instal·lació d'energia Solar a l'agencia Barcelona Energia
-Acta de replanteig i annex al projecte de telecomunicacions.