C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma de la instal·lació elèctrica d'un bar

Nom: CAFE BAR VIÑA EXTREMEÑA
Adreça: Plaza del estatut Nº2 local 1 - Barbera del Vallès
Potència instal•lada: 22,17 KW
Data: AGOST DEL 2013

Es tracta d'un bar de 80 metres quadrats al qual a calgut adaptar la instal·lació elèctrica existent al Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost)

S'han hagut de canviar els cables elèctrics per lliures d'halògens i modificar el quadre i la distribució de linies afegint-hi l'IGA i el protector de sobretensions.

S'ha tramitat la legalització i la corresponent visita de control inicial amb una EIC.