C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma de la instal·lació de calefacció de l'escola JOSEP VENTALLÓ a Terrassa

PETICIONARI: Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME) 
SITUACIÓ: C/ Amèrica 19 - TERRASSA
DATA: Abril del 2013

L’Escola Josep Ventalló està ubicada al carrer Amèrica, 19 i funciona com a tal des de l’any 1974.

Es tracta d’un edifici format per dos blocs: Un bloc on es concentren les Aules, Cuina i serveis complementaris format per dues plantes de 1.287 m2 cada una i un altre bloc on es troben els serveis administratius format per una planta de 272 m2.

La instal•lació de calefacció està formada per radiadors alimentats per un únic circuit bitub amb canonada de ferro vista i sense aïllar.

La producció de calor es fa amb dues calderes de Gas Natural de 170 kW cada una unides en un col•lector comú.

El circuit de canonades passa per un soterrani annex a la sala de calderes i ubicat sota la cuina del centre on abans hi havia hagut la sala de calderes.

Les canonades pugen verticalment fins al sostre de la cuina en Planta baixa des d’on es van repartint als diferents sectors de l’edifici

Es planteja substituir les dues calderes per una de sola reduint-ne la potència i separant la distribució en tres circuïts independents cada un amb el seu grup de bombeig i la seva regulació independent.

S’actuarà sobre la sala de calderes i en el tram immediat de canonades fins a trobar el punt en que es poden separar els tres circuits. S’eliminaran els trams de canonades que passen per el soterrani on antigament hi havia hagut la sala de calderes. Es modificarà el quadre elèctric de la sala de calderes i la sortida de fums de la mateixa