C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Comunicació d'activitat de dues ferreteries

CARACTERÍSTIQUES


Es tracta de dues ferreteries de la cadena BRICODOMÈSTIC situades a Terrassa una al carrer del Nord 128 de 152 m2 i l'altre a l'Avinguda Angel Sallent 167 de 155 m2

Data Projecte: Juliol 2013

TASQUES REALITZADESComunicació d'activitat amb certificat tècnic

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament de Terrassa si el local té superfície màxima d'ús públic compresa entre 40 i 100 m² i una superfície total construïda màxima de 200 m². Cal la intervenció d'un tècnic compentent, amb l'emissió d'un certificat final que acrediti que l'activitat i les seves instal·lacions compleixen amb la normativa que li és d'aplicació.

Legalització de la instal·lació elèctrica

Tramitació que cal fer quan la superfície d'atenció al públic és superior de 40 m2