C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma de les instal·lacions de climatització de la seu del Patronat Municipal d'Educació

PROMOTOR: Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME) 
INSTAL•LACIÓ: C/ de la Rasa, 24 - TERRASSA 
DATA: DESEMBRE DEL 2.011 
PRESSUPOST: 149.777,31 € (PEM)

(ESTAT ACTUAL)
Aspecte de l’altell. Amb els forats de sortida
d’aire des de la sala de màquines i
els ventiladors que extreuen l’aire de l’altell
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI
La seu del Patronat Municipal de l'Educació de Terrassa és un edifici situat entre mitgeres format per una planta baixa i una planta pis, destinades a oficines i una planta altell on hi ha un magatzem i la sala d’instal•lacions.

Te unes dimensions màximes de 18,60 m d’amplada per 17,00 metres de fons, amb una alçada total de 14,92 metres. La superfície total a climatitzar és d'aproximadament 520 metres quadrats


ESTAT DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal•lació existent està formada per quatre bombes de calor partides de la marca INTERCLISA CARRIER amb una potència frigorífica total de 112,7 kW i una potència calorífica de 123,9 kW.   Les unitats exteriors d’aquestes bombes de calor es troben a la sala d'instal•lacions de la planta altell. L'aire l’agafen de la pròpia sala a través d'una finestra. L'aire que bufen les màquines és expulsat a traves de conductes de fibra a l’altell on hi ha extractors que el treuen a l'exterior.

Les unitats interiors es troben dues a la Planta altell i dues al fals sostre de la planta baixa.


(ESTAT ACTUAL)
Les dues màquines situades a l’altell i que
climatitzen amb conductes de fibra la Planta Primera
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ PROJECTADA
La instal•lació s’ha projectat tenint en compte els següents criteris:

  • La independència de cada una de les sales
  • La orientació de les sales
  • El compliment dels paràmetres en quan a renovació d’aire i recuperació d’energia.
  • Aprofitar part dels passos d’instal•lacions existents.


El sistema triat ha estat el de Volum de Refrigerant Variable.

Per tal de reduir el tamany i capacitat de les unitats exteriors, s’ha optat per agrupar les unitats interiors per plantes, d’aquesta manera disposem en cada màquina d’unitats disposades en façanes diferents que tindran els seus períodes de càrrega màxima en hores diferents.

Les unitats interiors s’han triat del tipus casset per tal d’integrar-les al fals sostre existent, excepte les que climatitzen els vestíbuls centrals que seran de conductes
S’ha projectat una xarxa de conductes d’extracció i aportació d’aire a traves de recuperadors de calor entàlpics.

S’instal•larà un control amb programador setmanal per a cada una de les unitats interiors i un control tàctil a l’entrada que permeti limitar funcions en controls remots (On/Off, mode temperatura consigna).

En tractar-se de la reforma de la instal•lació tèrmica en un edifici construït, el projecte inclou totes les partides necessàries per deixar fora de servei i retirar la instal•lació existent