C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte d’obra major per la partició d’una nau industrial

PETICIONARI: POTPETIT, S.L.
INSTAL•LACIÓ: C/ Colom, 485 - 08228 - TERRASSA
DATA: MARÇ DEL 2.011

Es tracta del projecte de divisió de la planta baixa d’una nau industrial de 677 m2 en dues naus amb la finalitat de llogar-la a dos usuaris independents. Un cop feta la divisió queden dos locals de les següents característiques:

  • LOCAL 1: format per la planta pis existent (190,50 m2) i part de la planta baixa (126,35 m2) el qual tindrà una superfície de 316,85 m2. 
  • LOCAL 2: format per la planta baixa restant 550,73 m2. 

Les tasques realitzades han estat:

  • Confecció del projecte d’obra i estudi bàsic de seguretat i salut
  • Adaptació del projecte a les característiques i necessitats del nou llogater.
  • Direcció de l’obra
  • Sol·licitud de l'escomesa d'aigua per la instal·lació contraincendis