C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Canvi de nom de la llicència de 4 forns de pa

Durant el darrer trimestre del 2010 l'empresa DCI, S.A. pertanyent al Grup LASEM ha adquirit la gestió de quatre forns de pa a Terrassa, tres d'ells amb cafeteria. D'aquest forns, que funcionen sota el nom comercial de BAKERS ha calgut tramitar-ne el canvi de nom de la llicència.

Avda. Madrid Bloc 1

Superfície aproximada: 40 m2

L'únic dels quatre forns que no disposa de cafeteria. Disposava de llicència des de l'any 1995 i no hi havia canvis substancials respecte la llicència concedida. S'ha tramitat el canvi de nom.

Carrer Ample 159

Superfície: 147 m2

Amb llicència des de l'any 92. Respecte la llicència atorgada, s'ha eliminat una sortida d'emergència cap al carrer Sagunt que no ens afecta als recorreguts i a la capacitat d'evacuació, per tant s'ha considerat que no hi ha havia canvis substancials i s'ha tramitat el canvi de nom.

Carrer Colom 99-101

Superfície: 158 m2

La activitat de Bar cafeteria i venda de pa disposava de permís municipal ambiental des del Març del 2.006.
Es va comprovar que la activitat que s’hi exercia era la mateixa per la qual se li havia concedit el Permís Municipal Ambiental i que la distribució dels espais, mobiliari i instal•lacions no havia variat respecte els plànols inclosos en l’expedient.

Carrer Sierra Nevada, 16

Superfície Total: 84 m2

L'activitat en el moment del traspàs estava pendent d'una segona visita d'inspecció, ja que la primera, efectuada el Juny del 2010 havia estat desfavorable.
Es varen haver de corregir les mancances detectades en aquesta primera visita i sol·licitar una nova visita per obtenir l'acta de control favorable.