C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Tramitació de les llicències de varis basars

Durant l’any 2010 i principis del 2011 hem tramitat vàries obertures de basars:

Nom Comercial: Energy


Situació: C/ del Nord, 101 - TERRASSA
Data: Gener del 2.011
Superfície: 185 m2

El local havia estat una botiga de bicicletes i estava en perfectes condicions, s’ha aprofitat la instal•lació elèctrica i la de climatització s’ha modificat la zona d’accés al públic per evitar recorreguts d’evacuació superiors a 25 metres

Nom Comercial : Maxi Basar MANRESA


Situació: C/ Font del Gat, 65-71-73-77 - MANRESA
Data d'execució: Entre Novembre del 2.010 i Febrer del 2011
Superfície: 632 m2

L’establiment de nova planta ocupa 2 locals en els baixos d’un edifici d’habitatges i la seva cota és 95 cm inferior al nivell del carrer, motiu per el qual s’ha hagut de projectar una rampa per l’accés de persones amb mobilitat reduïda, 2 nuclis de lavabos (un adaptat).
S’ha projectat tota la instal•lació elèctrica i la seva legalització. S’ha tramitat la llicència d’obres menors, la d’activitats i s’han fet les gestions per sol•licitar l’escomesa d’aigua contraincèndis per alimentar les manegues.
També s’ha tramitat l’exempció, degut a les característiques del local, de disposar de zona de càrrega i descarrega dins de l’establiment tal com estableixen les ordenances municipals

Nom Comercial : Basar Shun Hang


Instal•lació: C/ Voluntaris, 66 – Terrassa
Data d'execució: Agost a Octubre del 2010
Superfície: 770 m2

Es tracta d'una comunicació ambiental amb certificat segons la ordenança del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa.

S'ha fet el projecte de ventilació i d'instal·lacions contraincendis i s'ha tramitat la documentació per obtenir el permís d'obertura. També s'han fet les gestions necessàries per obtenir l'escomesa d'aigua per les boques d'incendi

Nom Comercial : Basar Sort


Situació: Avda. Jaume I, 324 - TERRASSA
Data: Agost del 2010
Superfície Total: 255 m2

Es va tramitar la Llicència d'obres, així com la llicència d'activitats.Segons l’Ordenança del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, l'activitat estava sotmesa a COMUNICACIÓ AMBIENTAL AMB CERTIFICAT.