C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Deixalleria d'Ullastrell. Projecte executiu d'instal.lacions

Fitxa tècnica

Promotor:
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL
Arquitectes
I. Martí i J. Avilés S. L. P. Serveis tècnics d’arquitectura
Pressupost instal·lacions
59.187,00 €
Data de projecte
Novembre 2018

Abast del projecte

L’edifici de nova planta es troba situat a les afores del Municipi. S’han projectat les instal·lacions elèctriques, reg i fontaneria.

Donat que es tractava d’un edifici aïllat amb dificultats per fer-hi arribar l’escomesa elèctrica. S’ha optat per minimitzar al mínim el consum i alimentar la instal·lació a través d’un sistema de plaques fotovoltaiques desconnectat de la xarxa.
Vista en fase de construcció