C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma d'un local destinat a festes infantils

Ubicació: C/ Can Mates, 12 – SANT CUGAT DEL VALLÉS
Superfície: 117 m2
Data finalització: Juny 2014
Nom comercial: La Festa Viatgera

TASQUES REALITZADESEstudi viabilitat

Es tractava de muntar l'activitat en una planta altell accessible a través d'una escala. Calia sol·licitar l'eximent d'haver d'instal·lar un elevador per l'accés de minusvàlids en base al cost desmesurat del mateix comparat amb la inversió requerida per adequar el local.

Sol·licitud d'obra menor

Es va confeccionar el projecte executiu d'obra incloent l'aïllament de les estructures metàl·liques, l'aïllament acústic i les instal·lacions.

Legalització de la instal·lació elèctrica

Confecció i tramitació del projecte de baixa tensió, sol·licitud de la vista de control inicial.

Sol·licitud del permís d'activitats

S'ha realitzat la comunicació prèvia d'activitat i s'ha gestionat la visita del tècnic municipal per tal d'obtindre l'acta de control definitiva.