C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Legalització de la reforma de les instal·lacions de climatització del CENTRE ESPORTIU CLAROR

Peticionari: FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR

Instal·lació: C/ Sardenya, 337 08025 - BARCELONA

Data Projecte: Març 2011

Potència frigorifica instal·lada: 239 kW

Empresa instal·ladora: COTERM, S.L.

El centre esportiu municipal claror disposa de dues piscines de 25x12 i 11x 5,5m, Pavelló cobert de 640 m2, diverses sales de gimnàs i musculació, 4 Pistes exteriors, vestidors, sales d’hidromassatge, 2 saunes,i 1 bany vapor i espais socials i administratius.

El centre ja disposava d’una instal•lació de climatització, producció d’ACS i escalfament de l’aigua de la piscina.

Les noves instal•lacions objecte de la legalització substitueixen les instal·lacions corresponents a la climatització de les sales de gimnàs i tenen el seu origen en una Planta Refredadora amb recuperació de calor que alimenta 7 climatitzadors a quatre tubs.
El calor de recuperació de la Planta Refredadora s’envia a les bateries de post-escalfament dels climatitzadors i en cas de sobrar calor (en èpoques de poca demanda de calor per climatització) s’aprofita per l’escalfament de l’aigua de les piscines i l'aigua calenta sanitària. En cas de no poder aprofitar aquest calor es dissipa al ambient a traves d’un dissipador de calor.