C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte d’execució d’instal.lacions del complex poliesportiu del districte II a Terrassa

Situació

El complex s'està construint en uns terrenys municipals situats entre el carrer Extremadura, l'avinguda del Vallès i la futura prolongació del passeig 22 de Juliol.

Característiques del projecte

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TERRASSA
ARQUITECTE: Barto Busom (RGA Arquitectes)

El projecte inclou la remodelació del camp municipal de futbol de San Cristóbal i la seva ampliació amb la incorporació de nous vestidors, graderia i tribuna, un camp de futbol 7, sis pistes de pàdel, una pista poliesportiva descoberta, un àmbit per a 16 pistes de petanca i una piscina coberta climatitzada amb Gimnàs i sales de musculació. Tambè s'inclou en el projecte una àmplia zona de parc urbà.

Parts del projecte

El projecte s'ha presentat en tres part que constituiran les fases en que s'executarà el projecte:
  • Fase I-camp auxiliar futbol 7
  • Fase II- Pistes esportives exteriors, vestidors, zona petanca i urbanització
  • Fase III- Piscina coberta

Abast del projecte

Les instal·lacions projectades han estat:
  • Instal•lacions elèctriques, d’enllumenat, i xarxa de terres
  • Instal•lació de megafonia
  • Instal•lacions de calefacció, climatització i deshumectació
  • Instal•lació de gas
  • Fontaneria, reg i producció d'aigua calenta sanitària
  • instal•lació de plaques solars
  • xarxa d’evacuació de pluvials, aprofitament d’aigua de pluja i xarxa de fecals
Aspecte mòdul vestidors sota graderia (Setembre 2009)
Construcció dipòsit de pluvials (Setembre 2009)
Aspecte de la marquesina (Novembre 2009)