C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Estanc a Vilanova del Camí

ADREÇA:
C/ Montserrat, 15
08788 – VILANOVA DEL CAMÍ

DATA: GENER a MARÇ 2009

Adequació d'un local a estanc.

S'han hagut d'enderrocar les divisions existents, el fals sostre i canviar el lavabo d'ubicació.
Ha calgut presentar la Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor i la comunicació d'obertura per l'obtenció de la llicència municipal