C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Comunicació d'obertura d'un local destinat a papereria i venda de pa

PETICIONARI:
DISTRIBUCIONS CASANOVAS I MAMPEL, S.L.
C/ Amèrica, 3 - TERRASSA

DATA PRESENTACIÓ PROJECTE: 14 de Maig de 2008

El local ja disposava d'una Llicència de Comerç al menor de llibres , revistes i articles de paper.

En incorporar la venda de pa va caldre tramitar un nou expedient.