C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Projecte de seguretat i control d'accessos per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Objecte del projecte

Definir i dissenyar un Sistema de Seguretat i Control d’Accessos per a unes determinades sales en totes les estacions de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia, Cremallera de Montserrat i Funiculars.

Antecedents

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya disposa de 33 estacions a la Línia Barcelona-Vallès i 44 a la línia Anoia-Llobregat repartides entre els ramals d’Igualada i Manresa, així com 5 estacions corresponents al cremallera de Monistrol i Montserrat.

El creixent procés d’automatització fa que una gran part d’aquestes estacions funcionin sense la presencia continuada de personal de FGC.

Dins l’àmbit d’aquestes estacions trobem espais, sales i accessos que no són d’ús públic però que necessiten ser accessibles al personal de manteniment, que en la majoria de casos pot ser extern a la Companyia.
Des de FGC es planteja la possibilitat d’eliminar les claus convencionals en tots aquests espais i substituir-les per elements que ens permetin controlar els horaris d’entrada i sortida així com definir permisos i horaris concrets per a cada tipus d’usuari.

Actualment FGC disposa d’una xarxa de dades que connecta cada una de les estacions amb el centre de control de Rubí. Es planteja aprofitar aquest sistema i part dels hubs existents per la comunicació dels fluxos de dades que generi el sistema.

Requeriments tècnics

Els requeriments tècnics que ha de complir el sistema són els següents:
 • Registre d’entrades, visió i gravació
 • Autorització a grups per entrada a les sales
 • Autoritzacions puntuals per contractistes
 • Càmeres a l’accés i a l’interior (tecnologia IP)
 • Gravació local
 • Possibilitat d’obrir portes a distància
 • Targetes programades per temps limitat
 • Possibilitat de poder utilitzar la targeta d’empleat actual
Les sales a controlar en totes les estacions han de ser:
 • Sala de Comunicacions
 • Sala de Baixa Tensió
 • Sala de Mitja Tensió
 • Sala del Cap d’estació
Altres sales a controlar:
 • Sala d’enclavaments
 • Sots - centrals elèctriques
 • Comandament local
El sistema estarà centralitzat al centre de control de Rubí , amb la possibilitat de poder integrar-lo en la instal•lació existent