C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Inspecció i confecció dels certificats de muntatge d'inflables Segons el criteris de la Norma UNE-EN 14960

Molts ajuntaments i entitats demanen un certificat de muntatge dels inflables usats en festes infantils segons els criteris de la Norma UNE-EN 14960

Que s'inspecciona?


 • Es comprova que l'inflable disposi del certificat d'homologació i la revisió periòdica anual. 
 • Es comprova el seu estat general
 • Es comprova que la superficie i zones de seguretat al voltat de l'inflable
 • Els ancoratges, la instal·lació elèctrica i el bufador

Emissió del certificat

Un cop muntat l'inflable i fetes les comprovacions emetem el certificat i s'envia en format digital al titular de la instal.lació i als organismes o entitats que el requereixin.

Club de Tennis Les Fonts

Situació: Av. Mossèn Parramòn 1 08228 Les Fonts de Terrassa
Data finalització: Juny 2016

ANTECEDENTS

El Club de Tennis Les Fonts fundat l’any 1956 ocupa un espai de 5.931 m2. Disposa d’un parell de pistes de frontenis, dues de pàdel, una pista de tenis i una pista de futbol sala, piscina descoberta i restaurant

TASQUES REALITZADES

Sol·licitud Llicència d’obra

Tramitar la Llicència d’obra per la construcció de les pistes de pàdel.

Adequació de la instal·lació elèctrica

S'ha confeccionat el projecte d’adequació de la instal·lació elèctrica i s'ha tramitat la seva inscripció segons la instrucció 1/2015 de la Generalitat de Catalunya i la Llei 9/2014.

Comunicació de l’activitat

Per tal de tramitar la comunicació de l’activitat a l’Ajuntament de Terrassa ha calgut

 • Tramitar la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS fins l'obtenció del Certificat favorable amb l'acta de comprovació i prevenció i seguretat en cas d’incendi per part d’una EIC. 
 • Adaptar l’accessibilitat amb la construcció d’un nou lavabo adaptat 
 • S’ha instal·lat suport de plaques solars per l’escalfament de l’Aigua calenta sanitària en la zona de vestidors 
 • S’ha adequat les instal·lacions de la piscina per complir l'ordenança en vigor
 • S'ha adequat la cuina i s'han  modificat les sortides de la zona restaurant
 • S'ha ignifugat la estructura metàl·lica de l'edifici xalet i del magatzem annex a la pista de tenis.

Restaurant SABOR MI SUSHI (CC Màgic BADALONA)

Situació: CC Màgic BADALONA local A11b (C/ Concordia nº 1)
Data: Març 2016
Nom comercial: SABOR MI SUSHI

Sabor Mi Sushi
Interior del local

TASQUES REALITZADES 

El local disposa de 120 metres quadrats i 30 de terrassa i es troba dins de les instal·lacions del Centre comercial Màgic BADALONA.

Gestions i enllaç tècnic amb el centre comercial 


S'ha tramitat i gestionat la documentació necessària requerida per el centre comercial, tal com la tramitació de la llicència d'obres i la coordinació de Seguretat i Salut.

Direcció d'obra


S'ha realitzat la direcció de l'obra amb especial cura en el compliment de les normes tècniques exigides per el centre comercial.
 • S'ha instal·lat doble xarxa de ruixadors i detectors connectats al sistema general del centre.
 • Extinció automàtica a les campanes
 • Megafonia connectada al sistema d'avisos general
 • Climatització alimentada per la xarxa pròpia del centre
 • Producció d'aigua calenta sanitària mitjançant l'aprofitament de l'aigua calenta de les plaques solars
 • Instal·lació de gas, ventilacions i sistema automàtic de tancament de l'alimentació general.

Instal·lació elèctrica


En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. Per tant es va realitzar el projecte, el seguiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat


Es tracta d’una activitat recreativa. S'ha tramitat la comunicació davant de l'ajuntament.

Local de lloguer per a festes privades

Situació: C/ Bruc 77 08203 SABADELL
Data: Febrer del 2015
Nom comercial: PARK & PARTY

TASQUES REALITZADES 


Aspecte previ de la nau

Els promotors buscaven un local en una zona admesa i en la qual fos possible la separació de dos ambients diferents, amb les dimensions adequades per poder instal·lar-hi un inflable, un mini camp de futbol i una piscina de boles. Es tracta d'un local de 320 metres quadrats situat en una nau industrial

Assessorament en la cerca del local 


S'ha assessorat en la idoneïtat i possibilitats dels diferents locals visitats.

Projecte, tramitació de la llicència d'obres i direcció d'obra 


S'ha realitzat el projecte d'obra establint la correcte ubicació dels lavabos, zones comunes, entrades i sortides d'emergència, instal·lacions d'aigua, electricitat i climatització. S'ha tramitat i gestionat la documentació necessària per la sol·licitud de llicència d'obres menors i el pagament de la taxa corresponent justificant el cost real de l'obra a executar per minimitzar l'import de la taxa.
S'ha realitzat la direcció de l'obra i coordinat els diferents industrials.

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. Per tant es va realitzar el projecte, el seguiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat


Es tracta d’una activitat recreativa. S'ha tramitat la comunicació prèvia d'obertura.
Mini camp de futbol 
Aspecte final
Aspecte final

PERRUQUERIA A BARCELONA

Situació: Carrer Sant Pere Més Baix, (Ciutat Vella) BARCELONA
Data: Setembre-Desembre 2014
Nom comercial: BETH'S HAIR, SALON STORE
Aspecte interior

OBJECTE DEL PROJECTE 

Es tractava d’adequar un local de 90 m2 situat en planta Baixa d’un bloc d’habitatges que havia estat una botiga de roba. L’antiga activitat disposava d’un aparador i una persiana que ocupava 30 cm de la via pública i no complia les normes de paisatge urbà de la zona Calia condicionar el local per a instal∙lar‐hi una activitat de perruqueria, així com restaurar la façana al seu estat original en concordança a les normes del paisatge urbà de Barcelona

TASQUES REALITZADES 

Sol·licitud Informe Previ del Servei de Patrimoni 

El emplaçament de les obres estava inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual C (Edificis urbanísticament protegits i en un entorn o conjunt protegit).
Previ a la sol·licitud de llicència d'obres calia obtenir l'informe favorable del Departament de patrimoni arquitectònic històric i artístic

Sol.licitud d'Obra

Les obres indicades estaven sotmeses al règim de Comunicat Diferit.
Va caldre sol·licitar el Certificat Idoneïtat Tècnica i tramitar la Llicència a l'Ajuntament de Barcelona

Instal·lació elèctrica

En tractar-se d'un local de pública concurrència es requeria la redacció del projecte i visita prèvia per part de una EAC. PEr tant es va realitzar el projecte, el següiment de l'execució i es va tramitar la legalització.

Comunicació d'obertura de l'activitat

Es tracta d’una activitat no alimentaria inclosa a l'annex III.3,i sotmesa al tràmit de Comunicació prèvia al inici d'activitat sense projecte tècnic.

Suport en la tramitació dels ajuts a la rehabilitació

En reformar-se la façana es va donar suport en la tramitació de la documentació necessària per l'obtenció d'ajuts a la rehabilitació
Aspecte a l'inici de les obres

Museo CBF Experience

Ubicació: C/ Río de Janeiro (Brasil)
Client: Mediapro Exhibitions
Superfície: 1.500 m2
Dates : Gener-Febrer 2014

Coordinació en fase de projecte museogràfic

En motiu de la cel•lebració del mundial de futbol del Brasil 2014, La empresa Mediapro Exhibitions va dissenyar i produir el museu de la confederació brasilenya de futbol en un espai de 1.500 metres quadrats.

A DELTA Enginyers vàrem encarregar-nos de coordinar en fase de projecte els treballs dels diferents agents que hi varen intervenir.

Es va haver de coordinar el projecte museogràfic, la il•luminació, els aparells audiovisuals i l’acondicionament acústic aspectes, tots ells, realitzats per diferents empreses des de Barcelona amb les obres de reforma i climatització de l’espai executades i projectades des de Brasil.

EnllaçosConfederació Brasilera de Futbol
Mundo Deportivo
Diari Sport
MediaPro

Reforma d'un local destinat a festes infantils

Ubicació: C/ Can Mates, 12 – SANT CUGAT DEL VALLÉS
Superfície: 117 m2
Data finalització: Juny 2014
Nom comercial: La Festa Viatgera

TASQUES REALITZADESEstudi viabilitat

Es tractava de muntar l'activitat en una planta altell accessible a través d'una escala. Calia sol·licitar l'eximent d'haver d'instal·lar un elevador per l'accés de minusvàlids en base al cost desmesurat del mateix comparat amb la inversió requerida per adequar el local.

Sol·licitud d'obra menor

Es va confeccionar el projecte executiu d'obra incloent l'aïllament de les estructures metàl·liques, l'aïllament acústic i les instal·lacions.

Legalització de la instal·lació elèctrica

Confecció i tramitació del projecte de baixa tensió, sol·licitud de la vista de control inicial.

Sol·licitud del permís d'activitats

S'ha realitzat la comunicació prèvia d'activitat i s'ha gestionat la visita del tècnic municipal per tal d'obtindre l'acta de control definitiva.

Concessionari amb taller d'automòbils A Sant Cugat del Vallès

Ubicació: Avinguda Corts Catalanes nº 2 – SANT CUGAT DEL VALLÉS
Característiques: Taller en local en planta Soterrani de 571 m2 i Zona venda en Planta Baixa de superfície 598 m2
Data finalització: Setembre 2013

TASQUES REALITZADES


Projecte executiu

Confecció i tramitació dels projectes d’instal·lacions de climatització, ventilació, baixa tensió, contraincendis, Il·luminació,xarxa de Veu i Dades, lampisteria i Sanejament

Seguiment, legalització de les instal·lacions i sol·licitud del permís d'activitats

S'ha col·laborat en la execució de la instal·lació, aprovació de replantejos i alternatives així com en els tràmits per la contractació del subministrament elèctric. S'ha tramitat la legalització de la instal·lacions de Climatització i elèctriques, així com la tramitació del perms d’activitats

Sistema de transport de palets amb cinta de rodets

PROMOTOR: MOTORES AUTOMOVILES Y VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A. (MAVISA)
SITUACIÓ: Avinguda de Can Jofresa - TERRASSA
INICI DE PROJECTE: JUNY del 2012
FINALITZACIÓ: DESEMBRE del 2012

OBJECTIU:
Partint de la necessitat de moure palets entre dues plantes exteriors, tant de baixada com de pujada, i de poder-ho fer aprofitant les carretilles elevadores existents, es va dissenyar un sistema de rodets motoritzats que permetessin moure la càrrega des dels punts de entrega fins al punts de recollida.

CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA:
El sistema consta d'un tram de baixada amb tres trams motoritzats i un per gravetat i un tram de pujada amb dos trams motoritzats i un per gravetat. S'ha automatitzat el sistema per evitar que els motors funcionin quan la carretilla està fent les operacions de càrrega del palet i per gestionar la cua de palets pendents de ser recollits. En tot plegat s'han usat un total de 13 sensors de diferents tipus i dos polsadors d'aturada d'emergència, tot plegat comanat a través d'un relé programable.

Comunicació d'activitat de dues ferreteries

CARACTERÍSTIQUES


Es tracta de dues ferreteries de la cadena BRICODOMÈSTIC situades a Terrassa una al carrer del Nord 128 de 152 m2 i l'altre a l'Avinguda Angel Sallent 167 de 155 m2

Data Projecte: Juliol 2013

TASQUES REALITZADESComunicació d'activitat amb certificat tècnic

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament de Terrassa si el local té superfície màxima d'ús públic compresa entre 40 i 100 m² i una superfície total construïda màxima de 200 m². Cal la intervenció d'un tècnic compentent, amb l'emissió d'un certificat final que acrediti que l'activitat i les seves instal·lacions compleixen amb la normativa que li és d'aplicació.

Legalització de la instal·lació elèctrica

Tramitació que cal fer quan la superfície d'atenció al públic és superior de 40 m2