C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Instal·lacions de Suzuki (Romagosa) al Passeig de la Zona Franca

PETICIONARI: ROMAGOSA MOTOR, S.L.
INSTAL•LACIÓ: Passeig Zona Franca, 86-88 - BARCELONA
DATA: SETEMBRE DEL 2.010
Potència instal•lada: 25 kW
Superfície: 196 m2
Aquesta activitat està inclosa en l’Annex III.2

Tasques efectuades


  • Confecció del Projecte i legalització de les instal·lacions elèctriques
  • Confecció de la documentació per la Sol·licitud de la Llicència d'activitats