C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Alimentació elèctrica als calefactors d'agulles de la la Línia Igualada del Ferrocarrils de la Generalitat

Objecte del projecte

Definir la infraestructura i instal•lacions elèctriques necessàries per a calefactar les agulles situades a les entrades i sortides de les següents estacions:
Canvi d'agulles de cor mòvil a Vilanova del Camí
Canvi d'agulles de l'estació de Capellades
Detall de l'agulla
Canvi d'agulles de l'estació de la Pobla de Claramunt
  • VILANOVA DEL CAMÍ
  • LA POBLA DE CLARAMUNT
  • CAPELLADES
  • VALLBONA D’ANOIA

Descripció de les vies

El desviament és el dispositiu que permet la ramificació de diferents vies de ferrocarril. Permeten a una via ramificar-se en dues vies, essent els eixos de les vies tangents entre sí. Una de las vies, la via directa, segueix una línea recta; mentre que la via desviada canvia de direcció en el desviament.

El desviament esta format per varis components:
  • El canvi d'agulles, permet la connexió de dos carrils divergents assegurant la continuïtat de les respectives vies. Està format per dos conjunts agulla-contraagulla. L'agulla és l'element mòbil i la contraagulla és el carril fix. El parell d'agulles mòbils es mou solidàriament mitjançant un tirant.
  • El Cor, que és la unió de dos carrils que s'interseccionen.. Al cor li acompanyen paral•leles unes vies, les potes de llebre que ajuden a la roda a adreçar-se. En el canvi d’agulles del tipus cor mòbil aquest es mou coordinadament amb les agulles.

Funció dels calefactors d'agulles

Els calefactors d’agulles són resistències elèctriques que s’instal•len en contacte amb la contraagulla per la seva part interior i eviten que en condicions de climatologia adversa es formi gel entre l’agulla i la contraagulla.

La formació de gel entre la agulla i la contraagulla impossibilitaria la maniobra correcte de tancament de la agulla sobre la contraagulla.

Necessitat de la instal·lació dels calefactors d'agulles

El clima de l’Anoia és Mediterrani Continental subhumit, i de tipus Prelitoral Central al sector Prelitoral. Els hiverns són freds a bona part de la comarca, amb mitjanes d’uns 6 ºC, i molt freds al nord amb mitjanes de 3 ºC. Els estius són calorosos, entre 22 °C i 24 ºC de mitjana, causant una amplitud tèrmica anual elevada. No hi glaça de juny a setembre.
Segons es reflexa en l’Anuari de dades climatològiques del Servei Meteorològic de Catalunya els dies de glaçada superen els 10 anuals.

Descripció de la instal·lació

Les distàncies dels calefactors al origen de la instal•lació són elevades, degut a això i per tal d’optimitzar les seccions de cable i reduir al màxim les caigudes de tensió, es preveu que s’alimentarà de forma conjunta amb cable trifàsic amb neutre a tots els calefactors situats en la mateixa direcció de tal manera que en el quadre de calefactors situat en l’estació disposarà de dues sortides: una per alimentar els calefactors que es troben en les agulles direcció Igualada i un altre per les agulles direcció Martorell.

L’origen de la instal•lació es en els quadres de Baixa tensió situats en l’interior de l’estació, d’aquest quadre alimentem en trifàsic i mitjançant dues línies dos subquadres a peu de via que distribueixen en monofàsic als calefactors.

El control de la instal•lació es centralitzarà en el armari de control i protecció situat a la estació on disposarem d’un quadre sinòptic amb selectors paro/marxa/automàtic per cada un dels dos grups de calefactors, indicador de funcionament i de fallo.