C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Escola Bressol a Sant Joan Despí

Es tracta d'un edifici en forma Rectangular d'una sola Planta que ocupa uns 2.032 m2 dels quals aproximadament 1.014 m2 són coberts.

SITUACIÓ: Rambla de Josep Ma Jujol nº 5 - SANT JOAN DESPÍ
ARQUITECTE: JOSEP XAVIER GARCIA GARRIDO
PROMOTOR: ADSA. APARCAMIENTOS DESPÍ, S.A.
DATA PROJECTE : JULIOL 2004
PRESSUPOST TOTAL INSTAL•LACIONS : 252.983,51 €

Climatització

Els sistema emprat per a calefacció és el terra radiant, que permet un estalvi d'energia en funcionar a baixa temperatura i permetre per les seves característiques funcionar amb temperatures ambientals interiors inferiors als altres sistemes, això suposa una reducció en les pèrdues per transmissió a través dels tancaments.
Tan sols es preveu la instal•lació de climatització a les sales de professors i als despatxos.

Suport mitjançant plaques solars

Per l'escalfament dels circuits d'aigua s'ha optat per la instal•lació de plaques solars en nombre suficient per a cobrir les necessitats d'Aigua Calenta Sanitària i reduir la despesa en Calefacció

Instal·lació elèctrica

La potència màxima prevista serà de 31,5 kW. La contractació es realitzarà en la modalitat de baixa tensió.

Altres instal·lacions projectades

LAMPISTERIA
SANEJAMENT
GAS NATURAL
SEGURETAT CONTRAINTRUSIÓ
DETECCIÓ AUTOMÀTICA D’INCENDIS
EXTINCIÓ
PORTER AUTOMÀTIC I XARXA DE VEU I DADES
Estat de les obres el Gener del 2005
Esquema de principi
Forats en forjat per la sortida de fums