C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Certificat d'Eficiència Energètica

Objecte

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, obliga a la confecció d'un certificat d'eficiència energètica, que haurà d’incloure informació objectiva envers les característiques energètiques dels edificis.

El mateix RD 47/2007 estableix l’existència de dos tipus de certificat: un en base a la qualificació energètica obtinguda a partir del Projecte Executiu del nou edifici o de la rehabilitació del mateix, el Certificat d’Eficiència Energètica del Projecte, i un en base a la qualificació de l’edifici acabat, el Certificat d’Eficiència Energètica d’Edifici Acabat.

Certificació energètica d’un edifici en fase de projecte

Per obtenir la qualificació energètica de l’edifici en fase de projecte cal fer-ho mitjançant alguna de les opcions que el Reial Decret 47/2007 de certificació determina:
  • Opció general de qualificació: CALENER_VYP o CALENER_GT
  • Opció simplificada de qualificació: “Opción simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas (Ministerio-IDAE)”

Mètode de treball

La limitació de demanda energètica (HE1), segons el Document Bàsic d'Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, es verifica mitjançant el programa LIDER

L'aplicació LÍDER és la implementació informàtica de l'opció general de verificació de l'exigència de Limitació de demanda energètica (HE1), establerta en el Document Bàsic d'Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, oferta pel Ministeri de l'Habitatge i pel IDAE.

La Qualificació energètica d'habitatges i edificis s’executa mitjançant l'aplicació CALENER que és la implementació informàtica del programa de qualificació energètica d'habitatges i edificis.

Simulació de l'edifici en 3D

Confecció del Certificació d'eficiència energètica per el projecte del CEIP de Torrelles de Foix