C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Redacció el projecte d’obres per la instal.lació d’un sistema de climatització al Mercat Municipal de La Llagosta

El Mercat Municipal de La Llagosta és troba als baixos d’un edifici de Serveis Municipals, disposa d’una coberta plana amb 9 lluernaris, que juntament amb una filera de finestres situades damunt de les parades ubicades al Sud Est, donen llum natural a l’interior.

OBJECTIU

L’objectiu del projecte es dotar de climatització a traves d’un equip Roof-Top amb free-cooling i recuperació de calor de l’aire extret situat dalt de la coberta de la zona administrativa, s’inhabilitarà un dels lluernaris per passar els conductes. S’ha de tenir en compte que tota l’obra s’haura de realitzar interferint els menys possible en la operativa del Mercat.

El projecte s’ha realitzat amb metodologia BIM (Building Information Modeling) que permet una millor evaluació i organització en fase d’execució.

DADES DEL PROJECTE

Situació:C/ del Mercat, 2, 08120 La Llagosta
Promotor:Ajuntament de La Llagosta
Data entrega projecte: Abril 2020
Pressupost d’execució material: 80.000 €