C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Trasmissió de titular d'un Bar-Restaurant a SABADELL

NOM COMERCIAL: El Griu
SITUACIÓ: C/ Jacint Verdaguer 150 - SABADELL
SUPERFÍCIE: 269 m2
DATA: Juny del 2013

TASQUES REALITZADESASSESSORAMENT EN LA CERCA DE LOCAL
Els promotors buscaven un local per poder convertir-lo en restaurant o un traspàs d'un restaurant ja existent.
Se'ls va assessorar en la cerca d'aquest local tot valorant les característiques dels locals analitzats i la viabilitat de la seva adequació. Finalment es va triar un local tancat però amb llicència de Bar-Restaurant en vigor.

TRÀMITS PREVIS
Es va comprovar que l’establiment disposava de l’acta de control inicial però no havia fet cap control periòdic.

CONTROL PERIÒDIC
El control periòdic és un requisit previ a tramitar el canvi de titular.
Per l’execució del control periòdic s'ha fet la Certificació tècnica que acredita l’adequació de l’activitat i de les instal•lacions al projecte autoritzat. Aquesta verificació s'ha realitzat contrastant la documentació tècnica i plànols de la llicència formalitzada, amb l’estat actual de l’activitat.

CONFECCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ TÈCNICA PEL CANVI DE NOM
S'ha fet el certificat tècnic conforme l’establiment i les seves instal•lacions no han sofert canvis substancials
Aquesta verificació s'ha realitzat contrastant la documentació tècnica de la llicència formalitzada, amb l’estat actual de l’activitat.

PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
La instal·lació elèctrica existent no complia amb l'actual Reglament de Baixa Tensió, per tal de donar d'alta el nou contracte elèctric va caldre reformar-la per complert i substituir-ne tot el cablejat.
Es va fer el Projecte, el seguiment i direcció de les obres de la instal·lació i finalment es va tramitar la legalització, la visita d'inspecció inicial i la sol·licitud i col·locació del nou comptador per part del punt de servei.