C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma de la instal·lació de calefacció de l'escola JOAN MARQUÈS CASALS a Terrassa

PETICIONARI: Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME) 
SITUACIÓ: Avinguda del Vallès, 483 - TERRASSA
DATA: Abril del 2013

L’Escola Joan Marquès Casals està ubicada a l’Avinguda del Vallès, 483 i funciona com a tal des de l’any 1978.
Es tracta d’un edifici de 2.683 m2 format per bloc de tres plantes distribuïdes de la següent manera:
Planta Baixa..................................................................................875 m2
Planta Primera.............................................................................. 904 m2
Planta Segona............................................................................... 904 m2

La instal·lació actual de calefacció està formada per radiadors alimentats per un únic circuit bitub amb canonada de ferro vista sense aïllar.
La producció de calor es fa amb dues calderes de Gas Natural de 87 kW cada una unides en un col·lector comú.
El circuit de canonades distribueix per un muntant vertical fins el sostre de la Planta primera on és divideix en dos circuits (Est i Oest). Des d’aquests ramals principals es deriven les alimentacions als circuits de planta baixa i Segona
Es planteja substituir les dues calderes per una de sola mantenint-ne la potència i portant l’origen dels dos ramals (Est i Oest) existents que ara es bifurquen en Planta primera a la sala de calderes per a poder independitzar-los  cada un amb el seu grup de bombeig i la seva regulació independent.

Caldrà actuar sobre la sala de calderes i en el tram immediat de canonades fins a trobar el punt en que es separaran els dos circuits. També caldrà modificar el quadre elèctric de la sala de calderes i canviar el tram de la sortida de fums.