C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Llicència d'una Joieria

Titular: TRATALIA TERRASSA1 S.L.U.
Adreça: C/ Gutenberg, 26 08224 - TERRASSA
Data: FEBRER DEL 2.012

 És tracta d'una franquícia ubicada en un local al Carrer Gutemberg de Terrassa.

Ha calgut tramitar la llicència d'obres menors i el règim de comunicació de l'activitat. També s'han realitzat per les característiques de l'activitat els certificats de construcció i instal·lació del vidre antibales i de l'anclatge de la caixa forta conforme els requisits previstos en la norma de Seguretat Privada