C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Edifici de 96 habitatges tutelats a Terrassa

Promotor:SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA, S.A.
Arquitectura: RGA Arquitectes
Projecte calefacció: AMBSOL
Adreça:
RAMBLA FRANCESC MACIÀ 257
08226 TERRASSA

Data entrega projecte: Desembre del 2009

Instal·lacions projectades:

  • Ventilació
  • Fontaneria
  • Sanejament
  • Aprofitaments d'aigues pluvials i reg
  • Telecomunicacions, Sistema de trucada i supervisió, Videoporter
  • Instal·lacions d'enllumenat i baixa Tensió
  • Detecció i extinció a traves de BIEs i ruixadors
Pressupost d'execució material e les instal·lacions projectades: 1.606.947 €