C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Reforma de les instal·lacions de climatització de l'Hotel Paral·lel

Vista des del Paral·lel
Peticionari: HOTEL PARAL·LEL S,L.

Instal·lació: Poeta cabanyes nº 7 BARCELONA

Data Projecte: Abril 2008
Inici de les Obres: Novembre 2008
Finalització de les Obres: Novembre 2009

Potència frigorifica instal·lada: 269 kW

Aspecte de la coberta abans d'instal·lar les màquines
Aspecte de la coberta despres d'instal·lar les màquines
L'Hotel Paral•lel, de dues estrelles superior, disposa de 66 habitacions.

L'Hotel disposava d'un sistema antic de climatització centralitzat mitjançant una Planta Refredadora i una Caldera i elements terminals del tipus fan-coil a a quatre tubs. No disposava de sistema d'aportació d'aire.

Calia renovar els sistema i es va obtar per equips de Volum de Refrigerant Variable amb recuperació de calor.

Les tasques realitzades han estat:
  • Projecte
  • Direcció d'Obra
  • Coordinació de Seguretat
  • Legalització de la instal·lació
Aspecte de les unitats de recuperació de calor, abans d'aïllar conductes, a l'espai on antigament hi havia la planta refredadora