C/Avellaner 40
08230 MATADEPERA
Telf: 93 735 46 68
Mob: 650 39 54 49
Correu-e: delta@delta.cat

Bar restaurant a Terrassa

NOM COMERCIAL: ESPAI NUVA
Passeig del Vapor Gran, 29 local 10 - TERRASSA

Es tracta d'un Bar-Restaurant ubicat en un local catalogat.
S'ha tramitat la Llicència d'Obres, el projecte elèctric i la Llicència d'Activitats

DATA COMENÇAMENT PROJECTE: Abril 2008

DATA OBTENCIÓ LLICÈNCIA DEFINITIVA: Abril 2009

OBSERVACIONS: Va caldre esperar l'informe de bombers ja per les característiques històriques i arquitectòniques del local no es va permetre ignifugar l'estructura metàl·lica.

Façana exterior


Aspecte interior